Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Okólna, Zgorzelec dz. nr 46/5 (Obr.XI, AM-4) dz. nr 12, 14 (Obr.XI, AM-5) dz. nr 2/318 (Obr.X, AM-5)

  Numer rejestru                  72/2016
2 Data złożenia wniosku               07.12.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i

             Kanalizacji „NYSA”  

             ul. Boh.Getta 1a,

           59-900 Zgorzelec

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Okólna, Zgorzelec, dz. nr 46/5 (Obr.XI, AM-4) dz. nr 12, 14 (Obr.XI, AM-5) dz. nr 2/318 (Obr.X, AM-5)

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 14.12.2016