Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Kochanowskiego, Zgorzelec 46/5, 128, 129 (Obr.XI, AM-4)

  Numer rejestru                  72/2016
2 Data złożenia wniosku               07.12.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i

             Kanalizacji „NYSA”  

             ul. Boh.Getta 1a,

           59-900 Zgorzelec

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wod +przyłącza ul.Kochanowskiego, Zgorzelec  46/5, 128, 129 (Obr.XI, AM-4)

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 14.12.2016