Pozwolenie na budowę

 

 

1

Nr rejestru

74/2016

2

Data złożenia wniosku

21/12/2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

Damian Hajda

4

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stary Węgliniec na działce nr 1598 (arkusz mapy: 21, obręb ewidencyjny: 0007, jednostka ewidencyjna: 022506_5)

5

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

 

7

Inne

Wniosek zgłoszenia budowy wycofano 28 XII 2016 r.