przebudowa sieci cieplnej fi125/200 (przełożenie sieci ciepłowniczej) w Bogatyni przy ul. Wieniawskiego , dz. nr 1/2, 29/43 ( Obr.II)

1 Numer rejestru 3/2017
2 Data złożenia wniosku 27.01.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktów Niepublicznych

ul. Próźna 9

00-107 Warszawa

4 Adres i opis projektowanego obiektu

przebudowa sieci cieplnej fi 125/200

(przełożenie sieci) w Bogatyni przy             ul. Wieniawskiego 

Dz. nr 1/2, 29/43 ( Obr.II )

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 17.02.217