Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrociszów Dolny 30, dz. nr 163 Obr. 0013, AM-1

1

1 Numer rejestru 4/2017
2 Data złożenia wniosku 30.01.2017 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Damian i Katarzyna Humeniuk
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrociszów Dolny 30

Dz. nr 163 (Obr. 0013, AM-1)

5 Data wniesienia sprzeciwu                07.03.2017
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne