Budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w Trójcy, dz. nr 439/5, 439/6, 439/7, 439/8 (Obr. Trójca)

 
1 Numer rejestru 16/2017
2 Data złożenia wniosku 23.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Katarzyna Olech
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych    w Trójcy, dz. nr 439/5, 439/6, 439/7, 439/8 (Obr. Trójca)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.02.2017