Budowa Kontenerowej Stacji Transformatorowej Dz.nr.8/46 8/45 13 8/22 AM2, Ob. Trzciniec

 
1 Numer rejestru 2/2017
2 Data złożenia wniosku

26.01.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE GiEK S.A
4 Adres i opis projektowaneg Budowa Kontenerowej Stacji Transformatorowej Dz.nr.8/46 8/45 13 8/22 AM2, Ob. Trzciniec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 14.02.2017