Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Wegliniec – Czerwona Woda dz.nr 240 1/17 ob. Wegliniec 2095/3 ob. Czerwona Woda

 
1 Numer rejestru 5/2017
2 Data złożenia wniosku

01.02.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wegliniec
4 Adres i opis projektowaneg

Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Wegliniec – Czerwona Woda  dz.nr 240 1/17 ob. Wegliniec

2095/3 ob. Czerwona Woda 
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 06.02.2017