Budowa sieci wodociągowej ul Henrykowska w Zgorzelcu Dz.nr 1 AM 8 , 15/4 AM-6 1 AM 6 5/1 AM-8

 
1 Numer rejestru 6/2017
2 Data złożenia wniosku

01.02.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PWiK NYSA S.A
4 Adres i opis projektowaneg

Budowa sieci wodociągowej  ul Henrykowska w Zgorzelcu

Dz.nr 1 AM 8 , 15/4 AM-6 1 AM 6 5/1 AM-8 
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 06.02.2017