Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jasnej Górze na dz. nr 163/6, AM-1.

1

  Numer rejestru 14/2017
2 Data złożenia wniosku 09.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Bartłomiej i Kamila Bury
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jasnej Górze

dz. nr 163/6 (Obr. 0010, AM-1) Bogatynia - obszar wiejski

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dnia 01.03.2017 r.

7 Inne