Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie, na dz. nr 245

1 Numer rejestru 11/2017
2 Data złożenia wniosku 15.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Leszek i Renata Kroporniccy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie

dz. nr 245 (Obr. 0014,Porajów;

jedn. ew.: Bogatynia - obszar wiejski)

5 Data wniesienia sprzeciwu               13 Kwietnia 2017
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne