Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie na dz.nr 465/2

1

  Numer rejestru 12/2017
2 Data złożenia wniosku 15.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przemysław  i Anna Peremicy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie

dz. nr 465/2 (Obr. 0014,Porajów;

jedn. ew.: Bogatynia - obszar wiejski)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Brak sprzeciwu- 14 Kwietnia 2017
7 Inne