Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.nr 174/18 obr. Skrzydlice

1

  Numer rejestru 13/2017
2 Data złożenia wniosku 17.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Monika i Krzysztof Kępa
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Skrzydlicach

dz. nr 174/18 (Obr. Skrzydlice )

jedn. ew.: Gmina Sulików  - obszar wiejski)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dnia 10.03.2017

7 Inne