budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Czerwona Woda dz. nr 2281

  Numer rejestru 15/2017
2 Data złożenia wniosku 22.02.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Izabela i Damian Kitajgrodzcy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czerwonej Wodzie dz. nr 2281 (Obr. Czerwona Woda, AM - 4)

jedn. ew.: Gmina Węgliniec)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne wniosek wycofany dnia 27.02.2017