Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jasna Gora dy.nr 163/7

  Numer rejestru 18/2017
2 Data złożenia wniosku 06.03.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Józefa i Mirosław Miźinscy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni

dz. nr 163/7 (Obr. 0010, Jasna Góra) Obszar wiejski - Bogatynia

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nie wniesiono sprzeciwu dnia :24.03.2017

7 Inne