Budowa instalacji odwodnienia osadów oczyszczalni wód kopalnianych

 

1 Numer rejestru 21/2017
2 Data złożenia wniosku

27.03.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE GiEK S.A.
4 Adres i opis projektowaneg

Budowa instalacji odwodnienia osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem ślad w Bogatyni,

na dz. nr 85, 17,14,8, 7, 6, 5, 4  

(Obr. Bogatynia III, AM-4)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu 18.04.2017 r.
7 Inne