Przebudowa ulicy i placu po byłym dworcu PKS. Dz. nr 43/4, 43/3. 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 48/4, 44, 42/2, 2, 3/1, 21/2, Obr. 0002

1 Numer rejestru 22/2017
2 Data złożenia wniosku

31.03.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Bogatynia
4 Adres i opis projektowaneg Przebudowa ulicy i placu po byłym dworcu PKS.
Dz. nr 43/4, 43/3. 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 48/4, 44, 42/2, 2, 3/1, 21/2, Obr. 0002
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 03.04.2017