Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Białogórze dz.nr 216/3 obr. 0001

  Numer rejestru 24/2017
2 Data złożenia wniosku 04.04.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Piotr Fiutek

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Białogórze

dz. nr 216/3 (Obr. 0001, Białogórze) Obszar wiejski - Zgorzelec 

5 Data wniesienia sprzeciwu                   Decyzja o sprzeciwie                15.05.2017
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

7 Inne