Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsoowości Zgorzelec dz.nr 5/32

  Numer rejestru 26/2017
2 Data złożenia wniosku 24.04.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Patrycja i Mariusz Barszczyk
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu dz. nr 5/35 (Obr. Zgorzelec-miasto, AM - 6)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  Wycofanie wniosku 24.04.2017
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne