modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, ul.Górna, ul. Kilińskiego, ul. Kamieniarska, ul. Krasińskiego, ul. Łanowa, ul. Modrzewowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Struga, ul. Wąska, ul. Żeromskiego w Zgorzelcu Dz. nr 41, 26, 17, 104, 115/7, 116, AM

Numer rejestru

  25/2017
2 Data złożenia wniosku 14.04.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Miejska Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

modernizacja oswietlenia ulicznego ul. Brzozowej, ul. Górnej, ul. Kilińskiego, ul. Kamieniarskiej, ul. Krasińskiego, ul. Łanowej, ul. Modrzewiowej, ul. Ogrodowej, ul. Pięknej, ul. Struga, ul. Wąskiej, ul.Żeromskiego w Zgorzelcu ,
Dz. nr 41, 26, 17, 104, 115/7, 116, AM-1, Obr. 0004;
Dz. nr 72, 35, AM-2, Obr. 0004;
Dz. nr 11, 21, 27, 32, 42, 53, 66, 71, 92, 94, AM-3, Obr. 0004;
Dz. nr ½, 14, 16, 23, 24, 44, 44, 66, 101, AM-4, Obr. 0004;
Dz. nr 1, Obr. 0006, AM-1

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 08.05.2017