Budowa sieci wodociągowej ø160 z rur PE100 SDR17 w ul. Podwale , działki nr 19, 32/6, 32/13, 55 (Obr.IX,AM-1) dz. nr 25 (Obr.IX,AM-2)

  27/2017
2 Data złożenia wniosku 28.04.2017r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "NYSA" Sp. zo.o, ul. Boh.Getta 1A

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej ø160 z rur PE100 SDR17 w ul. Podwale , działki nr 19, 32/6, 32/13, 55 (Obr.IX,AM-1) dz. nr 25 (Obr.IX,AM-2)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 05.05.2017