Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nieruchom. Przeznaczonych pod budowę jednorodzinną 90/37 90/58 90/39 , Łagów. Ul.Piękna , Dz.nr 92/21 92/22 92/23

  Numer rejestru 29/2017
2 Data złożenia wniosku 12.05.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Jan Lisewski
Ul.Górna 79A                     
 59-900 Łagów

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nieruchom. Przeznaczonych pod budowę jednorodzinną 90/37 90/58 90/39 , Łagów. Ul.Piękna , Dz.nr 92/21 92/22 92/23
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne 23.06.2017