Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsoowości Jerzmanki dz.nr 369

1 Numer rejestru 32/2017
2 Data złożenia wniosku 22.05.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Kornelia Ferens
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Jerzmankach

Dz. nr 369, (Obr. V  Jerzmanki) Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Brak sprzeciwu- 13.06.2017
7 Inne