Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym Dz. Nr 45/9

Numer rejestru

  34/2017
2 Data złożenia wniosku 26.05.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Izabela Borkowska i Leszek Borkowski

Ul. Warszawska 49/8

59-900 Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym

Dz. Nr 45/9
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 23.06.2017