Budowa stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4Kv o mocy 400kVa do linii energetycznej napowietrznej 20Kv L735 -dz. nr 31/4, 31/1, 31/5, 148/1 (Obr. Trzciniec, AM-1)

  Numer rejestru 36/2017
2 Data złożenia wniosku 02.06.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGEGiEK, Oddział Elektrownia Turów
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej  małogabarytowej 20/0.4Kv  o mocy 400kVa do linii energetycznej napowietrznej 20Kv  L735

-dz. nr  31/4, 31/1, 31/5, 148/1(Obr. Trzciniec, AM-1)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 21.06.2017