Budowa oświetlenia drogowego -Dz . nr 841 , 837 , Obr. St Węgliniec

  Numer rejestru 40/2017
2 Data złożenia wniosku 12.06.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego

-Dz . nr 841 , 837 , Obr. St Węgliniec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 04.07.2017