Rozbudowa sieci wodociągowej -Dz . nr 388/2 , 388/3 , 388/4 , 338/5 , 338/6 , 338/7 , 257/2 , Obr Jedrzychowice

  Numer rejestru 41/2017
2 Data złożenia wniosku 12.06.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Stanisław Makutynowicz
Jedrzychowice 74A
59-900 Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci wodociągowej

-Dz . nr 388/2 , 388/3 , 388/4 , 338/5 , 338/6 , 338/7 , 257/2 , Obr Jedrzychowice
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 26.06.2017