Budowa sieci wodociągowej w Zgorzelcu przy ul.Tuwima, ul.Poniatowskiego, ul.Karłowicza -Dz. Nr 73 ( Obr .V , AM-2) -Dz. Nr 7 ,23 , 24/2 , 24/4 ( Obr. V, AM-3)

  Numer rejestru 42/2017
2 Data złożenia wniosku 07.07.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "NYSA" Sp.zo.o

ul. Boh.Getta 1a

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej  w Zgorzelcu przy ul.Tuwima, ul.Poniatowskiego, ul.Karłowicza

-Dz. Nr 73 ( Obr .V , AM-2)

-Dz. Nr 7 ,23 , 24/2 , 24/4  ( Obr. V, AM-3)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 17.07.2017