Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic -Dz. Nr 1 , 4 , Obr 0012 AM-1 55-Obr 0009 AM-1

  Numer rejestru 44/2017
2 Data złożenia wniosku 19.06.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Powiat Zgorzelecki
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Andersa - Reymonta

-Dz. Nr 1 , 4 , Obr 0012 AM-1 55-Obr 0009 AM-1
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 18.08.2017