Budowa oświetlenia drogowego w Łagowie, dz. nr 263, 270, 18, 497 Obr. Łagów

  Numer rejestru 47/2017
2 Data złożenia wniosku 16.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia drogowego w Łagowie, dz. nr 263, 270, 18, 497 (Obr. Łagów)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017