Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowice -dz. nr 241/2, 214, 302, 176/6 i 176/9 , Jędrzychowice

Kategoria: Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
Opublikowano: wtorek, 22, sierpień 2017 15:05
Edyta Pietrzak
Odsłony: 943
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
  Numer rejestru 48/2017
2 Data złożenia wniosku 16.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowice, dz. nr  241/2, 214, 302, 176/6 i 176/9 ( Obr. Jędrzychowice)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017