Budowa oświetlenia drogowego w Trójcy -dz. nr 730/6, 732 Obr.Trójca

  Numer rejestru 49/2017
2 Data złożenia wniosku 16.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego w Trójcy

-dz. nr 730/6, 732 Obr. Trójca
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017