Budowa oświetlenia drogowego w Sławnikowicach -dz. nr 582, 598/6 (Obr. Sławnikowice)

  Numer rejestru 50/2017
2 Data złożenia wniosku 16.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego w Sławnikowicach

-dz. nr 582, 598/6 (Obr. Sławnikowice)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017