Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie -dz. nr 478/5, 488, 378, 317/2, 287/1, 287/2, 387 (Obr. Gronów)

  Numer rejestru 51/2017
2 Data złożenia wniosku 16.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgorzelec

ul. Kośiuszki 70
59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie

-dz. nr 478/5, 488, 378, 317/2, 287/1, 287/2, 387 (Obr. Gronów)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.08.2017