Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8, 55/3, (Obr. Bogatynia II, AM-19) wraz z odwodnieniem i oświetleniem

  Numer rejestru 53/2017
2 Data złożenia wniosku 31.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8, 55/3, (Obr. Bogatynia II, AM-19)  wraz z odwodnieniem i oświetleniem
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 06.12.2017