budowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego dla budynku jednorodzinnego w Pieńsku, -dz. Nr 96, 80, 95,(Obr. 0001 PIEŃSK)

  Numer rejestru 54/2017
2 Data złożenia wniosku 24.08.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Wojciech Kipiniak

ul. Wróbla 1
59-930 pieńsk

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego dla budynku jednorodzinnego w Pieńsku,

-dz. Nr 96, 80, 95,(Obr. 0001 PIEŃSK)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 06.09.2017