budowa sieci kanalizacji deszczowej -dz. Nr 2, 34/37, 46,(Obr. 0002 Bogatynia, AM-17) dz. nr 1, 28 (Obr. 0002 Bogatynia, AM-20)

  Numer rejestru 55/2017
2 Data złożenia wniosku 03.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa sieci kanalizacji deszczowej -dz. Nr 2, 34/37, 46,(Obr. 0002 Bogatynia, AM-17) dz. nr 1, 28 (Obr. 0002 Bogatynia, AM-20)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 24.10.2017