Budowa sieci wodociągowej w Łagowie Dz. 133 , 142, Obr. Łagów , AM-1

  Numer rejestru 56/2017
2 Data złożenia wniosku 11.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "Nysa"Sp. zo.o

ul. Boh.Getta 1a

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w Łagowie

Dz. 133 , 142, Obr. Łagów , AM-1
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 25.11.2017