budowa oświetlenia ulicznego Dz. 3/1 , 3/55 , 1 (Obr. I Zgorzelec , AM-4

  Numer rejestru 59/2017
2 Data złożenia wniosku 18.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego

ul. Henrykowska w Zgorzelcu

Dz.3/1, 3/55,1, ( Obr.I, AM-4)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 25.10.2017