Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Dz. 3/2 , 4/4 , Obr. 00012 , AM-7 Dz. 1/4 , 17/1 , 17/3 , Obr. 0012 , AM-8 Dz. 2 , 9/1 , 10 , 14 , 12/3 , 13/2 , Obr. 0012 , AM-10

  Numer rejestru 62/2017
2 Data złożenia wniosku 08.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "NYSA" S.A

ul.Boh. Getta 1

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Dz. 3/2 , 4/4 , Obr. 00012 , AM-7

Dz. 1/4 , 17/1 , 17/3 , Obr. 0012 , AM-8

Dz. 2 , 9/1 , 10 , 14 , 12/3 , 13/2 , Obr. 0012 , AM-10

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne