Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gronów dz.nr 173/3 , AM-1, obr. 0003

1 Numer rejestru 64/2017
2 Data złożenia wniosku 18.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Wojciech Dobrołowicz

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Gronowie

Dz. nr 173/3, (Obr. III ) gm. Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Brak sprzeciwu 08.01.2018
7 Inne