Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lasów dz.nr 283/13 , AM-1, obr.Lasów

 

1 Numer rejestru 63/2017
2 Data złożenia wniosku 18.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Anna i Robert Komarniccy

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Lasowie

Dz. nr 283/13, (AM-1 obr. Lasów ) gm. Pieńsk
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu 21.12.2017 wniosek wycofany przez inwestora
7 Inne