Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zgorzelec dz.nr 112 , AM-1, obr. 0003 Miasto Zgorzelec

 

1 Numer rejestru 65/2017
2 Data złożenia wniosku 19.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Edyta Nowak

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Zgorzelcu

Dz. nr 112, (Obr. III ) Miasto Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
1 Numer rejestru 33/2015
2 Data złożenia wniosku 19.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adam Zwierzyński

Joanna Zwierzyńska
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Bogatyni

Dz. nr 14/19, (Obr. III ) gm. Bogatynia
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu 24.11.2015 r. zgłoszenie przyjęto
7 Inne