Rozbudowa Oświetlenia drogowego Jagodzin -dz. 416 , 445 , 447 . Obr. 0002 Jagodzin

  Numer rejestru 70/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa Oświetlenia drogowego Jagodzin

-dz. 416 , 445 , 447 . Obr. 0002 Jagodzin
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne  przyjeto 11 stycznia 2018