Rozbudowa Oświetlenia drogowego Stary Węgliniec -dz. 942 , 944 , 946 ,Obr. 0007 Stary Węgliniec

  Numer rejestru 73/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa Oświetlenia drogowego Stary Węgliniec

-dz. 942 , 944 , 946 ,Obr. 0007 Stary Węgliniec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 11 stycznia 2018r