Rozbudowa Oświetlenia drogowego Ruszów ul. Kartowicza -dz. 869 , 870 , Obr. 0006 Ruszów

  Numer rejestru 68/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa Oświetlenia drogowego Ruszów ul. Kartowicza

-dz. 869 , 870 , Obr. 0006 Ruszów
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 11 stycznia 2018