Rozbudowa oświetlenia drogowego Czerwona Woda ul. Kościuszki - dz. 2431, 2445/2 , Obr. Czerwona Woda 0001

  Numer rejestru 67/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa oświetlenia drogowego Czerwona Woda ul. Kościuszki

- dz. 2431, 2445/2 , Obr. Czerwona Woda 0001
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 11 stycznia 2018r