Budowa sieci kanalzacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz.nr 639 oraz przyłacze wod-kan na dz. nr 640/16 obr. Łagów Am-2

1 Numer rejestru 1/2018
2 Data złożenia wniosku 03.01.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Zubik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i seici wodociagowej w m. Łagów, gm. Zgorzelec, na dz nr 639 oraz przyłacze wod-kan na dz. nr 640/16,  ( Obr.Łagów ) AM-2

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Brak sprzeciwu 25.01.2018
7 Inne