Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków - Dz. 90 , 91/2 , 96 , Obr. Bogatynia III , AM- 5 - Dz. 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21/2 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , Obr. Bogatynia III , AM-6

1 Numer rejestru 2/2018
2 Data złożenia wniosku 12.01.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,

59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, dz. 90 , 91/2 ,  96 (Obr. Bogatynia III , AM- 5)

dz. 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21/2 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29  ( Obr. Bogatynia III , AM-6)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Brak sprzeciwu 24.01.2018
7 Inne