Budowa domu jednorodzinnego Dz. 469/2 , Obr. 0009 Studniska Dolne

  Numer rejestru 4/2018
2 Data złożenia wniosku 19.03.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Anna Ambroży, Studniska Dolne 89, 59-975 Sulików
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa domu jednorodzinnego

Dz. 469/2 , Obr. 0009 Studniska Dolne
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenie przyjeto 20.04.2018r.
7 Inne  
Sprawę prowadzi: Monika Wołodźko